Programma startup

“How do you eat an elephant?”.

Programma’s verschillen van projecten. Waar een project erom draait het resultaat af te leveren binnen afgesproken scope(budget, tijd, kwaliteit en functionaliteit), wordt er bij programma’s een strategisch doel nagestreefd. Maar hoe daar te komen? Via welke weg? Dat is bij de aanvang van het programma alles behalve duidelijk.

De startfases van het programma zijn ervoor om dit duidelijk te maken. Tijdens de eerste fase ‘Initiating a programme’ staan de hoofdlijnen, de levensvatbaarheid, de sponsoring en het inrichten van de programma organisatie centraal. Deze fase duurt circa 1-3 maanden. De conclusies vinden hun neerslag in de Programma Brief. Ook wordt tijdens deze fase het ‘Programme Preparation Plan’ gemaakt, waarin de aanpak en de benodigde mensen en middelen van de volgende fase wordt beschreven.

De volgende fase, ‘Defining a programme’, neemt ongeveer 3-6 maanden in beslag. Tijdens deze fase wordt het programma doel ontrafelt in baten, ‘benefits’ die toeleidend zijn voor dit doel. Parallel hieraan komt de Final Blueprint aan bod, een beschrijving van die prachtige, zonnnige toekomst aan de hand van Processen, Organisatie, Technologie en Informatiestromen. De delta tussen de huidige situatie en deze toekomstige situatie geeft aan welke veranderingen gerealiseerd moeten worden. Dit vormt de basis voor het projectendossier.

Het programma draait om een ‘deal’ tussen de Business Change Managers (=lijnmanagers die de uitvoering van de omgevingswet aansturen) en programma management. De deal is: BCM geeft aan wat zij aan veranderingen nodig hebben maar committeert zich dan ook dat zij dit in praktijk gebruiken en de doelen van het programma (sneller, betere kwaliteit etc) realiseren. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de transitie, het zorgen dat hun mensen volgens de nieuwe manier werken.

Programma management heeft twee rollen: zorgen dat de change er komt en het programma als totaal op de rit houden. Programma management en BCM’s zijn de yin-yang van het programma.

Door gebruik te maken van de dienst Programma Startup, worden de juiste stappen ondernomen tijdens deze eerste twee fases van het programma. De juiste documenten komen aan bod en alle benodigde registers worden gestart (risico’s, issues, changes). Speciale aandacht gaat uit naar de besluitvormingsprocessen en stakeholdermanagement. Programma Startup geeft uw programma een sterk fundament.